Wiek emerytalny w Polsce i Europie

Według najnowszych ustaleń rządu, od 2013 roku ma się w Polsce rozpocząć wydłużenie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn. Od tej chwili będziemy pracować, nie jak dotychczas do 60. roku życia (kobiety) lub 65. (mężczyźni) ale do 67. roku życia.

Stare przepisy, dotyczące przejścia na emeryturę, dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 roku, zawarte są w art. 27 i 28 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach u rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz.1227 z późniejszymi zmianami). Dotychczas przyznawanie emerytury we powszechnym wieku emerytalnym, uzależnione było wyłącznie od udowodnienia lat składkowych i nieskładkowych, w przypadku kobiet – 15 lub 20 lat, w przypadku mężczyzn – 20 lub 25 lat. W przypadku rencistów niezdolnych do pracy, po osiągnięciu wieku emerytalnego przyznawano dotychczas emeryturę zamiast renty.

Z kolei osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku mogły do tej pory nabyć prawo do emerytury (w powszechnym wieku emerytalnym 60 i 65 lat) bez względu na liczbę udowodnionych okresów składkowych i nieskładkowych. Natomiast w latach 2009-2013 emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym mogą uzyskać już tylko kobiety urodzone po 31 grudnia 1948 roku. Urodzeni w 1949 roku i później mężczyźni, którzy ukończą swój powszechny wiek emerytalny (65 lat) nie wcześniej niż 1 stycznia 2014, dopiero wtedy będą mogli ubiegać się o emeryturę.

W listopadzie 2011 roku premier Donald Tusk zapowiedział, że od roku 2013 wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn będzie stopniowo zrównywany i podwyższany do 67 roku życia dla obu płci. Rząd argumentuje te zmiany twierdząc, iż dłuższy czas pracy to również wyższe emerytury, szczególnie dla kobiet.

Wiek emerytalny dla służb mundurowych również ulegnie zmianom. Już bowiem od lipca 2012 obowiązywać będą nowe zasady przechodzenia na emeryturę. Zgodnie z nowymi przepisami, policjanci oraz żołnierze będą mogli przejść na emeryturę w wieku 55 lat, natomiast staż służby mundurowej zostanie wydłużony z 15 do 25 lat. Dotychczas  przejście na wcześniejszą emeryturę (w niższym wieku emerytalnym) mogli przechodzić również górnicy i nauczyciele.

Okazuje się, iż nie tylko w Polsce zmagamy się z coraz wyższym wiekiem emerytalnym dla kobiet i mężczyzn. Również inne kraje Wspólnoty Europejskiej zachęcają do pracy aż do 70. roku życia. Ta długo będą musieli pracować od 2040 kobiety i mężczyźni ubezpieczeni na przykład w Danii.