Składki ZUS na świadczenia emerytalne

Celem przybliżenia Państwu szerokiej tematyki związanej ze świadczeniami emerytalnymi, przygotowaliśmy zestawienie wszystkich składek emerytalnych, odprowadzanych do ZUSu przez naszych pracodawców.

Zależnie od rodzaju naszego ubezpieczenia, pracodawca wnosi do ZUSu następujące opłaty (za styczeń 2012 roku):
ubezpieczenie społeczne: z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym składka wynosi 627,07 zł, natomiast bez dobrowolnego ubezpieczeni – 575,24 zł. Warto dodać, iż składka na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 1,67% i obowiązuje od 1 kwietnia 2009 roku.
ubezpieczenie zdrowotne: z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym lub bez – 254,55 zł.
fundusz pracy z kolei to kwoty rzędu 51,83 zł, niezależnie od tego, czy decydujemy się na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, czy nie.

Za kolejne miesiące, to jest od lutego do grudnia, składki na ubezpieczenie społeczne wyniosą odpowiednio 669,38 lub 617,55 zł, natomiast inne rodzaje świadczeń pozostają bez zmian.

Warto jeszcze w tym miejscu wyjaśnić wysokość składek na poszczególne ubezpieczenia ze względu na wartość podstawy wymiaru świadczeń. Od 1 stycznia 1999 roku są to wartości rzędu:
* ubezpieczenie emerytalne wynosi 19,52% podstawy wymiaru
ubezpieczenie rentowe: 1.01.1999-30.06.2007 – 13%, 1.07.2007-31.12.2007- 10%, 1.01.2008-31.01.2011 – 6%, natomiast od lutego 2012 roku składki wynoszą już tylko 8% podstawy wymiaru
* ubezpieczenie chorobowe – 2,45% podstawy wymiaru
* ubezpieczenie wypadkowe, które do końca marca 2009 wynosiło od 0.67% do 3,60%, od 1 kwietnia 2009 roku wynosi już 0,67-3,33% podstawy wymiaru.

Wspomnijmy jeszcze, iż składka na Fundusz Pracy od 1 stycznia 1999 roku wynosi 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, natomiast składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych to od 1 stycznia 2006 roku 0.10% podstawy wymiaru.

Wysokości poszczególnych składek różnią się między ze sobą ze względu między innymi na rodzaj pracy, ponieważ, przykładowo, osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą zapłacą nie mniej niż 450 zł, czyli 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2012 roku.