Przepisy emerytalne dla nauczycieli, policji, żołnierzy

Zmiany w przepisach emerytalnych nie ominą również służb mundurowych czy nauczycieli. Rząd szykuje dla nich odrębne przepisy, regulujące  wiek emerytalny a lata pracy, po których można ubiegać się o należne świadczenia.

Mimo nowych, daleko idących zmian, polscy nauczyciele wciąż mogą jeszcze występować do ZUSu o wcześniejsze zakończenie aktywności zawodowej. Wprawdzie emerytury pomostowe obejmują nauczycieli  w bardzo wąskim zakresie, aczkolwiek mogą oni nabywać prawo to tak zwanego nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Wszystkie osoby, które jednak nie spełnią warunków otrzymania wcześniejszej emerytury, będą mogły starać się o rekompensatę, która może znacznie powiększyć wysokość emerytury. Prace nad ustawą o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych rozpoczęto już 2009 roku, zatem należy się spodziewać, iż w niedługim czasie wejdą w życie jej ustalenia, mówiące między innymi o możliwości uzyskania wcześniejszej emerytury pomostowej dla nauczycieli i pedagogów.

W ostatnim czasie polski rząd oraz przedstawiciele związków zawodowych wnieśli kilkanaście uwag i sugerowanych poprawek do reformy systemu emerytalnego dla służb mundurowych. Jednym z głównych założeń nowelizacji tejże ustawy jest wydłużenie aktywności zawodowej dla policjantów i żołnierzy zawodowych. Wedle nowych ustaleń, przedstawiciele służb mundurowych będą mogli przejść na emeryturę po 55. roku życia, jednakże pod warunkiem, ze przepracowali oni co najmniej 25 lat, a nie jak dotychczas po 15 latach pracy bez względu na swój wiek.

Warto zaznaczyć, iż zmiany nie obejmą aktualnie pracujących policjantów i żołnierzy. Będą dotyczyły wyłącznie tych osób, które rozpoczną prace po wprowadzeniu w życie nowych przepisów prawnych. Projekt ustawy przewiduje ponadto, iż system emerytalny służb mundurowych (tak zwany zaopatrzeniowy) zostanie wyłączony od powszechnego systemu emerytalnego, czyli z ZUSu.

Obecnie świadczenia emerytalne dla służb mundurowych zależne są od wysokości ostatniej pensji, dodatków i nagród rocznych. Po 15 latach pracy, świadczenia wynoszą 40% ostatniej pensji, za każdy dodatkowy rok zwiększają się o kolejne 2,6%, zatem maksymalna emerytur może wynieść nawet 75% pensji. Po proponowanych przez rząd zmianach, emerytura będzie zależała od wysokości pensji z trzech wybranych lat oraz dodatków i rocznych nagród. Po 25 latach służby emerytura ma wynosić 60% podstawy wymiaru i rosnąc z każdym kolejnym rokiem o 3%, zatem maksymalne świadczenia będą mogły wynosić również 75% pensji.