Lata pracy a przejście na emeryturę

W lipcu bieżącego roku Sejm zapowiedział przedyskutowanie problemu dotyczącego nowych zasad przejścia na emeryturę. Według nowych ustaleń prawo do przejścia na emeryturę będzie uzależnione od lat pracy, nie zaś od wieku pracownika.

Obywatelski projekt ustawy o Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wprowadza bowiem możliwość przejścia na emeryturę dla osób, które przepracowały odpowiednio 35 lat (kobiety) i 4o lat (mężczyźni). W przypadku takiego rozwiązanie istnieje jednakże znaczne ryzyko. Jeśli część społeczeństwa zdecyduje się na przejście na emeryturę wcześniej niż w wieku 67 lat (proponowany przez rząd nowy wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn), na świadczenia emerytalne dla takich osób może w krótkim czasie zabraknąć pieniędzy w budżecie państwa.

Wspomniany projekt obywatelski przewiduje, iż wiek osoby decydującej się na zakończenie pracy zawodowej nie byłby jednak czynnikiem decydującym o przejściu na emeryturę przed ukończeniem 67. roku życia. Projekt sugeruje, aby po przepracowaniu przez kobietę 35 lat a przez mężczyznę 40, wprowadzono możliwość przejścia na emeryturę niezależnie od wieku. Pozostawia on również dotychczasowe rozwiązania, mówiące, iż na emeryturę może przejść każda kobieta po ukończeniu 60. roku życia i przepracowanych minimum 20 latach. W przypadku mężczyzn byłby to wiek 65 lat i minimum 25 lat pracy, zatem pracownik miałby wolny wybór i możliwość skorzystania z bardziej odpowiadającego mu rozwiązania.

Z danych ZUSu wynika, iż obecnie kobiety w Polsce decydują się na przejście na emeryturę po przepracowaniu około 34-35 lat, natomiast mężczyźni – po 39-40 latach. Zgodnie z zasadami obowiązującego w Polsce od 1999 roku tak zwanego kapitałowego systemu emerytalnego, wszystkie osoby pracujące, które należą to Otwartego Funduszu Emerytalnego odprowadzają do ZUSu 12,2% swojej pensji. Po osiągnięciu wieku 60 lat przez kobietę i 65 przez mężczyznę, każda z tych osób miałaby więc dostawać emeryturę złożoną z dwóch części – jedną z ZUSu, drugą zaś z OFE.