Najnowsze przepisy emerytalne

W ostatnim czasie w polskim prawie emerytalnym zaszły daleko idące zmiany. Obok podniesienia wieku emerytalnego, pojawiła się również możliwość założenia tak zwanego Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), jednakże jest to tylko początek zmian, które czekają przyszłych emerytów i rencistów. Z tego tez powodu postanowiliśmy zapoznać z nimi Państwa oraz rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące nowych regulacji prawnych w sprawie rent i emerytur.

Proponowane przez rząd zmiany dotyczące rent i emerytur  trudno niestety uznać za korzystne. Wedle nowych regulacji prawnych, wysokość przyszłych emerytur (oraz gwarancja ich wypłaty) będą teraz zależały przede wszystkim od sytuacji demograficznej w Polsce, to jest liczny osób zatrudnionych oraz aktualnej sytuacji budżetu.

Podniesienie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn będzie się prawdopodobnie wiązało z koniecznością dodatkowego oszczędzania na poczet przyszłych świadczeń. Obecnie, dobrowolnymi formami takiego oszczędzania są konta indywidualne (wspomniane IKZE) oraz inwestycje zakładowe, organizowane przez pracodawców. W tym roku rząd podniósł bowiem wiek emerytalny do 67 lat, co w znacznym stopniu komplikuje zarówno ustawodawstwo związane z wysokością emerytur, jak i prawo pracy, bowiem problematyczne może okazać się zatrudnianie osób po 60. roku życia, szczególnie w zawodach, wymagających dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. Z tego tez powodu zmianom uległy tak zwane emerytury pomostowe i emerytury wcześniejsze, o czym w następnych artykułach.

Na łamach niniejszej strony zajmiemy się również zagadnieniami dotyczącymi składek ZUS na świadczenia emerytalne oraz odpowiemy, jak uzależnione są od siebie lata pracy i wysokość przyszłych świadczeń . Zmiany w polskim systemie emerytalnym nie ominęły również służb mundurowych oraz urzędów państwowych. Zmieniły się bowiem niektóre z   przepisów emerytalnych dla policji, żołnierzy oraz nauczycieli.

Również rolnicy mogą znacznie odczuć działanie nowych regulacji prawnych na swoje świadczenia emerytalne. Zmiany nie ominęły bowiem  emerytury z KRUSu, czyli Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Pytaniem pozostaje, jak będzie wyglądała praca zarobkowa po przejściu na emeryturę oraz czy zmienią się przepisy regulujące otrzymywanie emerytury po zmarłym małżonku.